Lan hồ điệp tím nhỏ, 4 cành HL084

Mã SP: HL084 Chiều cao: 60 CM Chiều ngang: 45 CM

Lan hồ điệp bốn màu HL086

Mã SP: HL086 Chiều cao: 75 CM Chiều ngang: 50 CM

Lan hồ điệp trắng 8 cành HL087

Mã SP: HL087 Chiều cao: 100 CM Chiều ngang: 90 CM

LAN DENRO VÀNG, 5 CÀNH HL088

Mã SP: HL088 Chiều cao: Chiều ngang:

Lan Công HL089

Mã SP: HL089 Chiều cao: 65 cm Chiều ngang: 50 cm

Hoa Sen HS001

Mã SP: HS001 Chiều cao: 30 cm Chiều ngang: 10 cm

Hoa sen cắm chậu HS001

Mã SP: HS001 Chiều cao: 25 cm Chiều ngang: 20 cm

Hoa sen 6 bông HS002

Mã SP: HS002 Chiều cao: 65 cm Chiều ngang: 32 cm

Hoa Tulip HTL001

Mã SP: HTL001 Chiều cao: 45 CM Chiều ngang: 20 CM

Hàng rào sao nhái TSN001

sao nhai_08 Mã SP: TSN001 Chiều cao: 20 cm Chiều ngang: 40 cm

Hoa sao nhái HSN20

sao nhai_06_0 Mã SP: HSN20 Chiều cao: 15cm Chiều ngang: 8cm

Shop Hoa Đất Sét – Cửa Hàng Hoa Đất Sét – Hoa Đất Sét Nhật Bản